De Lange Milieuadvies

Uw adres voor bedrijfsgebonden milieuadvies
06-42333504, jan@delange-milieuadvies.nl
Home

Wat is Wabo?

Afvalwetgeving

vergunning

Projectmatig

Projectmatig werken

Vergunningmanagement

contact
De Lange Milieuadvies
050-2110930
 06-42333504
 Jan@delange-milieuadvies.nl
KvK nummer: 01157867

Specialist vergunningenmanagement.
De wereld verandert continu. Als ondernemer blijft u zich steeds vernieuwen. Uw afnemers en toeleveranciers natuurlijk ook. Verder stelt de samenleving steeds hoger eisen aan u als ondenemer. Ik kan voor u nagaan welke gevolgen deze veranderingen hebben voor uw vergunningen.

Ik kan u begeleiden in het vertalen van deze veranderingen in een plan van aanpak en het vergunningenmanagement voor u verzorgen. Mijn kracht is vooral gelegen op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven. Ik heb jaren lange ervaring met vergunningen vooral op het gebied van milieuwetgeving (de Wet milieubeheer en de Wet verontreinigingoppervlaktewater). Beide wetten zijn in 2010 overgegaan in de Wabo en de Waterwet. Hierbij denk ik vooral aan de verschillende vergunningen, de zogenaamde omgevingsvergunning, die in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) noodzakelijk zijn (klik hier voor meer info).

Een ander ontwikkeling is de lastenverlichting die onze regering voortvarend heeft opgepakt. De laatste jaren vond een verschuiving plaats van een vergunning op maat naar algemene regels. Het Activiteitenbesluit en Gebruiksbesluit zijn hiervan voorbeelden. Hierdoor volstaat vaak een melding. Vervolgen is het lastiger om te bepalen aan welke voorschriften uw bedrijf moet voldoen. Ook daarbij ben ik u graag van dienst.

Kortom, ik kan u ondersteunen vanaf het opstellen van een aanvraag of melding tot het implementeren van de voorschriften en wetelijke vereisten.

Mocht een van de bovenstaande onderwerpen bij u of uw opdrachtgevers spelen, neem dan gerust vrijblijvend contact met me op om na te gaan wat ik voor u kan betekenen.

WABO-vergunningwaterwet-vergunningOmgevingsbeperkte milieutoetsMelding veranderingen(klik hier voor de algemene voorwaarden).