De Lange Milieuadvies

Uw adres voor bedrijfsgebonden milieuadvies
06-42333504, jan@delange-milieuadvies.nl
Home

Voor bedrijven

Voor overheden

contact

De Lange Milieuadvies
050-2110930
 06-42333504
 Jan@delange-milieuadvies.nl
KvK nummer: 01157867

De volledige algemene voorwaarden worden bij de offerte verstuurd. Op verzoek kan een kopie van de algemene voorwaarden worden opgevraagd.

Algemene voorwaarden

 1. De kennis en de kunde van een opdrachtgever wordt maximaal benut.

 2. De doelstellingen en organisatie van de opdrachtgever staat centraal.

 3. De adviseur moet meerwaarde hebben voor de opdracht.

 4. Alle noodzakelijke gegevens worden tijdig verstrekt.

 5. Verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

 6. De opdracht wordt volgens eisen van goed vakmanschap uitgevoerd.

 7. De aard van de opdracht wordt vooraf vast gelegd.

 8. Schriftelijke stukken worden zo bondig mogelijk opgesteld.

 9. Bij ieder advies wordt ook ingegaan op de korte en lange termijn gevolgen.

 10. Voortgang wordt regelmatig afgestemd en zonodig goedgekeurd.

 11. De aard van de opdracht zal tijdens aquisitie werkzaamheden worden genoemd.

 12. Algemene voorwaarden gelden voor opdrachtnemer en opdrachtgever.


De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Disclaimer: De informatie zoals op deze website staat vermeld, is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.