De Lange Milieuadvies

Uw adres voor bedrijfsgebonden milieuadvies
06-42333504, jan@delange-milieuadvies.nl
De Lange milieuadvies

Voor bedrijven

Voor overheden

Projectmatig werken

contact

De Lange Milieuadvies
050-2110930
 06-42333504
 Jan@delange-milieuadvies.nl
KvK nummer: 01157867

Specialist vergunningverlening.

Als ervaren vergunningverlener kan ik voor u initiatiefnemers begeleiden in het opstellen van aanvragen voor een omgevingsvergunning of waterwetvergunning. Natuurlijk ben ik in staat hier de passende beschikkingen bij te schrijven. Daarnaast ben ik in staat meldingen en onderzoeken vakkundig te beoordelen.

In het verlengde van mijn expertise kan ik u ook ondersteunen in de handhaving van verschillende wettelijke bepalingen.

Implementatie nieuw beleid
Bij verschillende opdrachtgevers was ik betrokken bij het implementeren en uitvoeren van nieuw beleid. In de jaren negentig heb ik mee gewerkt aan het uitvoeren van de actie tankslag bij de gemeente Leiden en het implementeren van het Besluit Glastuinbouw bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. In 2000 mocht ik het agrarisch emissiebeheer, waaronder de gevolgen van het "Lozingenbesluit openteelt en veehouderijen", binnen het Waterschap Velt en Vecht vorm geven. De laaste jaren ben ik binnen mijn functie als beleidsmedewerker/vergunningverlener bij verschillende provincies betrokken geweest bij een groot aantal nieuwe beleidsonderwerpen, waaronder BIBOB, Besluit bodemkwaliteit, Waterwet en het opstellen van verschillende kaderstellende documenten.

Mocht een van de bovenstaande onderwerpen bij u spelen, neem dan gerust vrijblijvend contact met me op om na te gaan wat ik voor u kan betekenen.

(klik hier voor de algemene voorwaarden).